Jak założyć stowarzyszenie?

Jak założyć stowarzyszenie?

Stowarzyszenie to organizacja społeczna. Powołuje się ją w ustalonym celem, który jednak nie może być związany z działalnością zarobkową. Bardzo często stowarzyszenie powołuje się zaś, po to, by pełniło ono funkcje charytatywne.

Jak założyć stowarzyszenie?

Wyróżnić można kilka rodzajów stowarzyszeń. W przypadku tzw. stowarzyszenia zwykłego, działa ono na podstawie regulaminu i nie ma osobowości prawnej. Jego założenie trzeba jednak zgłosić do organów państwowych.

Za funkcjonowanie i finansowanie stowarzyszenia odpowiedzialni są jego członkowie. Chcąc założyć takie stowarzyszanie konieczne są co najmniej trzy osoby. Jego członkowie wybierają zaś osobę przewodniczącą stowarzyszeniu.

Pismo dotyczące powstania stowarzyszenia należy dostarczyć do starostwa. Konieczne jest także przygotowanie listy wszystkich członków wraz z ich podstawowymi danymi osobowymi oraz własnoręcznymi podpisami. To jednak nie koniec formalności, ponieważ dostarczyć trzeba również regulamin stowarzyszenia, a także protokół zebrania założycielskiego.

Po dostarczeniu wszystkich dokumentów należy odczekać 30 dni. Jeżeli w tym czasie organy państwowe nie wniosą żadnych zastrzeżeń, to dane stowarzyszenie może oficjalnie rozpocząć swoje funkcjonowanie.

Jakie są koszty związane z założeniem stowarzyszenia?

W przeciwieństwie do fundacji, założenie stowarzyszenia raczej nie wiąże się z dużymi kosztami. Z drugiej jednak strony stowarzyszenie mają zwykle dość ograniczone możliwości pozyskiwania środków finansowych.

dante