Czy można przesłać darowiznę na cele dobroczynne?

Czy można przesłać darowiznę na cele dobroczynne?

Przesłanie darowizny to jeden ze sposobów na wsparcie organizacji charytatywnej. W ten sposób pomagają zwykle ludzie zamożniejsi, jednak tak naprawdę, niemal każdy może przesłać darowiznę na cele dobroczynne.

Czy można przesłać darowiznę?

Darowizna jest terminem ściśle uregulowanym w przepisach prawnych, a obdarować można różne podmioty poprzez przekazanie im środków finansowych, ale także i ruchomości, czy też nieruchomości.

Można przekazać darowiznę także i na cele charytatywne, np. poprzez wsparcie finansowe wybranej fundacji. Darowiznę może przekazać zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Obdarowana organizacja ma zaś wykorzystać te środki w określonym celu, zwykle bezpośrednio związanym ze swoimi celami statusowymi.

Przesłanie darowizny często wiąże się z poświęceniem dużej ilości środków. Warto więc dokładnie przemyśleć jaką organizację chce się obdarować. Przesłanie darowizny, jak każda pomoc charytatywna, ma jedną ogromną zaletę. Mianowicie, dzięki niej pomaga się innym ludziom, którzy są w trudnej sytuacji życiowej.

Obdarowanie organizacji charytatywnej może się wiązać także i z innymi korzyściami i ulgami. Darczyńcy mogą być wyróżnieni np. na stronie internetowej danej organizacji, a także liczyć na możliwość skorzystania z ulg podatkowych, co może jednak wymagać spełnienia kilku wymogów, które na szczęście na ogół nie są zbyt trudne.

dante